НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI НАШОЇ КОМПАНIЇ:

ЗА ВИДАМИ ВИРОБНИЦТВА:

 • НЕЖИТЛОВI ПРИМIЩЕННЯ РIЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 • ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВIСТЬ
 • ХIМIЧНЕ ТА АГРОХIМIЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
 • ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВIСТЬ
 • МЕДИЧНI ЗАКЛАДИ
 • ВИРОБНИЦТВО МIКРОЕЛЕКТРОНIКИ

ЗА IНЖЕНЕРНИМИ СИСТЕМАМИ:

 • ЗВАРЮВАЛЬНI РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТI
 • КОТЕЛЬНI, ОПАЛЕННЯ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
 • ВИРОБНИЦТВО ЄМНІСНОГО ОБЛАДНАННЯ
 • ВЕНТИЛЯЦIЯ ТА КОНДИЦIЮВАННЯ
 • ПРОМИСЛОВА IНЖЕНЕРIЯ
 • АВТОМАТИКА